Space 3 форми дієслова (розставляти проміжки) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова space (розставляти проміжки) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова space з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, space в past simple

3 форми дієслова space

Англійська дієслово space [speɪs], перекладається як: розставляти проміжки.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова space: Infinitive (space), Past Simple – (spaced), Past Participle – (spaced).

📚 Дієслово space має значення: робити пропуски, залишати порожні місця (при друку).

Форми дієслова space в минулому часі

👉 Форми дієслова space в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде space в минулому часі past simple.

Три форми дієслова space

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

space [speɪs]

spaced [speɪst]

spaced [speɪst]

розставляти проміжки

Як поставити space во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово space в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – space. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  spaced.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  spaced.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити space в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для space потрібно використовувати в минулому часі, буде:

space в past simple — spaced.

What is the past tense of space?

The past tense of space is spaced.

The past participle of space is spaced.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — space в past simple, буде spaced.

(V2)

Future simple — space future simple буде space. (will + V1)

Present Perfect — space present perfect буде

spaced.

(have\has + V3)

Past Perfect — space past perfect буде

spaced.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово space?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово space це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова space

 • These plants should be spaced two inches apart. – Ці рослини повинні бути розташовані на відстані двох дюймів один від одного.

  (Present Simple)

 • Because of this effort, he forgot to space his words. – Через цих зусиль він забував робити проміжки між словами.

  (Past Simple)

 • The next time I make a 15 second space and at this new spot I get a small action, only 5 divisions. – Наступного разу я роблю проміжок в 15 сек і на цьому новому місці отримую маленька дія, всього в 5 поділок.

  (Future Simple)

 • They were shooting quietly, the shooter was spacing out between shots, aiming for sure. – Спокійно стріляли, стрілець робив проміжки між пострілами, цілився напевно.

  (Past Continuous)

 • I admit that my cuts were quite and numerous they spaced the narrative, which in your original manuscript would have grown, as the publisher assured me to almost four volumes. – Визнаю, що мої скорочення були досить численні і залишили пропуски в оповіданні, яке у вашій первісної рукописи розрослося б, як запевнив мене видавець, мало не до чотирьох томів.

  (Past Simple)

 • The other two “clients” were not significantly more interesting, and she padded the file on them, spacing all the dangerous boxes. – Інші два «клієнта» не були істотно цікавіше, і вона підбивала досьє за ним, залишаючи пропуски у всіх «небезпечних» графах.

  (Past Simple)

 • For this, I space the spell list. – Для цього я залишаю порожнє місце в списку заклинань.

  (Present Simple)

 • I nodded, realized that with my unscheduled immersion in memories I had stopped writing from dictation, глянув at the necromancer’s notebook, stepped back, spacing to rewrite later, and continued. – Я кивнула, зрозуміла, що зі своїм позаплановим зануренням у спогади перестала писати під диктовку, глянула в зошит некроманта, відступила, залишивши порожнє місце, щоб потім переписати, і продовжила.

  (Past Simple)

 • – I don’t know yet, just space. – Поки не знаю, залиште порожнє місце.

  (Present Simple)

 • Try to collect at least ten items in each. The list of delights is endless, so space at the end for notes. – Постарайся зібрати хоча б десять пунктів у кожному. Список насолоди можна поповнювати нескінченно, тому залиш порожнє місце в кінці для записів.

  (Present Simple)