Speed 3 форми неправильного дієслова (прискорювати, поспішати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово speed (прискорювати, поспішати) – 3 форми дієслова speed в англійській мові. Перша, друга, третя форма speed з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb speed in past simple

3 форми дієслова speed

Англійська дієслово speed [spi:d], перекладається як: прискорювати, поспішати.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

правильні дієслова.

3 форми дієслова speed: Infinitive (speed), Past Simple – (sped), Past Participle – (sped).

📚 Дієслово speed має значення: прискорювати, поспішати, йти поспіхом, проноситися, квапити.

Форми дієслова speed в минулому часі

👉 Форми дієслова speed в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде speed в минулому часі past simple.

Три форми дієслова speed

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

speed [spi:d]

sped [spɛd]

speeded [ˈspiːdɪd]

sped [spɛd]

speeded [ˈspiːdɪd]

прискорювати, поспішати

Як поставити speed во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово speed в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – speed. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  sped,

  speeded.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  sped,

  speeded.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити speed в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для speed потрібно використовувати в минулому часі, буде:

speed в past simple — sped,

speeded.

What is the past tense of speed?

The past tense of speed is or sped

speeded.

The past participle of speed is or sped

speeded.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — speed в past simple, буде sped,

speeded.

(V2)

Future simple — speed future simple буде speed. (will + V1)

Present Perfect — speed present perfect буде

sped,

speeded.

(have\has + V3)

Past Perfect — speed past perfect буде

sped,

speeded.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово speed?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово speed це правильний або неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова speed

 • The machine really speeded things up – Машина дійсно прискорила процес.

  (Past Simple)

 • The procedures have been speeded up with new Сommittee – Процедури прискорилися з новим комітетом.

  (Present Perfect)

 • Ambulances sped people away from the street – Швидкі швидко вивозили людей з вулиці.

  (Past Simple)

 • The best thing you can do to speed your success is hard work – Найкраще, що ти можеш, щоб прискорити успіх – це важка праця.

  (Present Simple)

 • He speeded away in a waiting taxi and I never saw him again – Він поспішив до очікуючому таксі, і я його більше ніколи не бачив.

  (Past Simple)

 • Everything is speeding up even time – Все прискорюється, навіть час.

  (Present Continuous)

 • His heart rate is speeding up call the doctor – Його серцевий ритм прискорюється, кличте лікаря.

  (Present Continuous)

 • You don’t believe me, but I wasn’t speeding – Ти не віриш мені, але я не перевищував швидкість.

  (Past Continuous)

 • They were speeding and got in a car crash two years ago – Вони гнали і потрапили в аварію два роки тому.

  (Past Continuous)

 • These pills will speed your healing, don’t forget to take them – Ці таблетки прискорять ваше одужання, не забувайте приймати їх.

  (Future Simple)