Spell 3 форми неправильного дієслова (писати або читати по буквах) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово spell (писати або читати по буквах) – 3 форми дієслова spell в англійській мові. Перша, друга, третя форма spell з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb spell in past simple

3 форми дієслова spell

Англійська дієслово spell [spel], перекладається як: писати або читати по буквах.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

правильні дієслова.

3 форми дієслова spell: Infinitive (spell), Past Simple – (spelt), Past Participle – (spelt).

📚 Дієслово spell має значення: писати чи читати по буквах, заговорюватися, читати по складах, зачаровувати, означати, приголомшувати, перепочити, відпочити.

Форми дієслова spell в минулому часі

👉 Форми дієслова spell в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде spell в минулому часі past simple.

Три форми дієслова spell

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

spell [spel]

spelt [spelt]

spelled [speld]

spelt [spɛlt]

spelled [speld]

писати або читати по буквах

Як поставити spell у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово spell в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – spell. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  spelt,

  spelled.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  spelt,

  spelled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити spell в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для spell потрібно використовувати в минулому часі, буде:

spell в past simple — spelt,

spelled.

What is the past tense of spell?

The past tense spell of is or spelt

spelled.

The past participle spell of is or spelt

spelled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — spell в past simple, буде spelt,

spelled.

(V2)

Future simple — spell в future simple буде spell. (will + V1)

Present Perfect — spell в present perfect буде

spelt,

spelled.

(have\has + V3)

Past Perfect — spell в past perfect буде

spelt,

spelled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово spell?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово spell це правильний або неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова spell

 • Sorry, Dr. Young spelled it wrongly – Вибачте, д-р Янг вимовив це невірно.

  (Past Simple)

 • She spelled a wrong word in this page – Вона невірно написала слово на цій сторінці.

  (Past Simple)

 • Repeat, please, how do you spell your surname? – Повторіть, будь ласка, як пишеться ваше прізвище?

  (Present Simple)

 • To spell it right, follow rules in the book – Щоб писати це правильно, дотримуйся правил у підручнику.

  (Present Simple)

 • I’ve just realized that I never spelled your name right – Я тільки зараз зрозумів, що ніколи не вимовляв твоє ім’я правильно.

  (Past Simple)

 • You are spelling it perfectly, you will definitely pass the exam – Ти вимовляєш це ідеально, ти точно здаси іспит.

  (Present Continuous)

 • I was spelling the last word when our teacher decided to change the task – Я прописував останнє слово, коли вчитель вирішив поміняти нам завдання.

  (Past Continuous)

 • We were spelling it right, but it wasn’t enough – Ми вимовляли це правильно, але цього було недостатньо.

  (Past Continuous)

 • They’ve spelt “dictionary” correctly, what’s next? – Вони правильно прописали “словник”, що далі?

  (Present Perfect)

 • Will you spell it for me? – Ти пропишеш це за мене?

  (Future Simple)