Spoil 3 форми неправильного дієслова (псувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово spoil (псувати) – 3 форми дієслова spoil в англійській мові. Перша, друга, третя форма spoil з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb spoil in past simple

3 форми дієслова spoil

Англійська дієслово spoil [spoɪl], перекладається як: псувати.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

правильні дієслова.

3 форми дієслова spoil: Infinitive (spoil), Past Simple – (spoilt), Past Participle – (spoilt).

📚 Дієслово spoil має значення: псувати, псуватися, балувати, гаснути, грабувати, красти, відбирати.

Форми дієслова spoil в минулому часі

👉 Форми дієслова spoil в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде spoil в минулому часі past simple.

Три форми дієслова spoil

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

spoil [spoɪl]

spoilt [spoɪlt]

spoiled [spoɪld]

spoilt [spoɪlt]

spoiled [spoɪld]

псувати

Як поставити spoil у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово spoil в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – spoil. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  spoilt,

  spoiled.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  spoilt,

  spoiled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити spoil в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для spoil потрібно використовувати в минулому часі, буде:

spoil в past simple — spoilt,

spoiled.

What is the past tense of spoil?

The past tense of spoil is or spoilt

spoiled.

The past participle of spoil is or spoilt

spoiled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — spoil в past simple, буде spoilt,

spoiled.

(V2)

Future simple — spoil в future simple буде spoil. (will + V1)

Present Perfect — spoil в present perfect буде

spoilt,

spoiled.

(have\has + V3)

Past Perfect — spoil в past perfect буде

spoilt,

spoiled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово spoil?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово spoil це правильний або неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова spoil

 • Two fighters spoiled the party – Два бійця зіпсували вечірку.

  (Past Simple)

 • Obviously meat was spoiled – Очевидно, м’ясо зіпсувалося.

  (Past Simple)

 • I never read reviews, because don’t want to spoil a movie – Я ніколи не читаю відгуки, тому що не хочу заспойлерити фільм.

  (Present Simple)

 • The hard rain spoiled our harvest – Сильний дощ зіпсував наш урожай.

  (Past Simple)

 • He wasn’t бажати your party, he was just upset about his divorse – Він не псував твою вечірку, він просто був засмучений через розлучення.

  (Past Continuous)

 • We are not бажати our children, we love them and wish all the best – Ми не псуємо наших дітей, ми їх любимо і бажаємо їм всього хорошого.

  (Present Continuous)

 • Her husband has been бажати her life for years and now he wants her money – Її чоловік зіпсував їй життя роками, а тепер хоче її гроші.

  (Present Perfect Continuous)

 • You have spoiled me, don’t think it’s my fault only – Ти зіпсував мене, не думай, що це тільки моя вина.

  (Present Perfect)

 • It’s pointless to spoil everything that good we had – Безглуздо псувати все хороше, що у нас було.

  (Present Simple)

 • Don’t invite your ex, because he will spoil your fun – Не запрошуй свого колишнього, тому що він зіпсує тобі веселощі.

  (Future Simple)