State 3 форми дієслова (стверджувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова state (стверджувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова state з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, state в past simple

3 форми дієслова state

Англійська дієслово state [steɪt], перекладається як: стверджувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова state: Infinitive (state), Past Simple – (stated), Past Participle – (stated).

📚 Дієслово state має значення: стверджувати, заявляти, констатувати, формулювати, висловлювати, викладати, гласить.

Форми дієслова state в минулому часі

👉 Форми дієслова state в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде state минулого часу past simple.

Три форми дієслова state

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

state [steɪt]

stated [ˈsteɪtɪd]

stated [ˈsteɪtɪd]

стверджувати

Як поставити state во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово state в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – state. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  stated.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  stated.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити state в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для state потрібно використовувати в минулому часі, буде:

state в past simple — stated.

What is the past tense of state?

The past tense of state is stated.

The past participle of state is stated.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — state в past simple, буде stated.

(V2)

Future simple — state в future simple буде state. (will + V1)

Present Perfect — state в present perfect буде

stated.

(have\has + V3)

Past Perfect — state в past perfect буде

stated.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово state?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово state це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова state

 • This paragraph states the obvious – У цьому параграфі йдеться про очевидне.

  (Present Simple)

 • Henry stated that these meetings are effective. – Генрі заявив, що ці засідання ефективні.

  (Past Simple)

 • Our delegation has stated about our intent to join the Partnership – наша делегація заявила про наш намір вступити в Партнерство.

  (Present Perfect)

 • Look, i’m just stating the facts – Послухайте, я просто констатую факти

  (Present Continuous)

 • So you want to state your employee’s innocence? – Отже, ви хочете заявити про невинності вашого співробітника?

  (Present Simple)

 • I refuse to state where i’ve found these keys. – Я відмовляюся говорити, де я знайшов ці ключі.

  (Present Simple)

 • Your Honor, I want to state about my client’s innocence – Ваша честь, я хочу заявити про невинність мого клієнта

  (Present Simple)

 • I hate to state the obvious, but this car is mine – Я ненавиджу говорити очевидне але ця машина моя

  (Present Simple)

 • I wasn’t even given a chance to state my case – Мені навіть не дали можливості викласти свою точку зору

  (Past Simple)

 • State your point clearly and concisely – Викладіть свою точку зору ясно і коротко

  (Present Simple)