Station 3 форми дієслова (Поміщати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова station (Поміщати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова station з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, station в past simple

3 форми дієслова station

Англійська дієслово station [ˈsteɪʃn], перекладається як: Поміщати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова station: Infinitive (station), Past Simple – (stationed), Past Participle – (stationed).

📚 Дієслово station має значення: розміщувати, дислокація, розташовувати.

Форми дієслова station в минулому часі

👉 Форми дієслова station в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде station в минулому часі past simple.

Три форми дієслова station

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

station [ˈsteɪʃn]

stationed [ˈsteɪʃənd]

stationed [ˈsteɪʃənd]

Поміщати

Як поставити station во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово station в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – station. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  stationed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  stationed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити station в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для station потрібно використовувати в минулому часі, буде:

station в past simple — stationed.

What is the past tense of station?

The past tense of station is stationed.

The past participle of station is stationed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — station в past simple, буде stationed.

(V2)

Future simple — station в future simple буде station. (will + V1)

Present Perfect — station в present perfect буде

stationed.

(have\has + V3)

Past Perfect — station в past perfect буде

stationed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово station?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово station це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова station

 • We cannot station nuclear weapons in the region – ми не можемо розмістити ядерну зброю в регіоні.

  (Present Simple)

 • The main troops were stationed near Boston university – головні сили були розміщені недалего від університету Бостона.

  (Past Simple)

 • To measure the temperature during pasteurization, a specially made test bottle with a thermometer should be stationed in the jar along with the jars. – Для вимірювання температури при пастеризації разом з банками в бачок потрібно поміщати спеціально виготовлену пробну пляшку з термометром.

  (Present Simple)

 • This includes being oriented in real estate prices, knowledge of the legal aspects of the business tax laws, and knowing how and where to station the object of sale, exposing its best sides. – Це і орієнтація в цінах на нерухомість, і знання юридичних аспектів діяльності, податкового законодавства, знання того, як і де розміщувати об’єкт продажу, виставляючи його найкращі сторони.

  (Present Simple)

 • It usually stations trellis walls, arbors, pergolas, benches, tables, sandpits, swings, etc. – Тут зазвичай розміщують трельяжні стінки, альтанки, перголи, лавки, столики, пісочниці, гойдалки і т. п.

  (Present Simple)

 • But most of all, the outcome of the game depends on who is most successful in stationing their troops. – Але найбільше результат гри залежить від того, хто вдаліше інших зумів дислокувати свої війська.

  (Present Simple)

 • But right now a combined unit and several thousand jour apr? s jour can already be stationed there. – Але вже прямо зараз там можна дислокувати зведений загін і кілька тисяч біженців.

  (Present Simple)

 • Along the terrace, you can station a few small flowerbeds or vases-flowers. – Уздовж тераси можна розташувати кілька невеликих клумб або ваз-квіткарок.

  (Present Simple)

 • Simple, imitative art only conveys the forms of things, trying to station things in the right order, but only in fact stopping short of the mystery of the world. – Просте, подражательное мистецтво лише передає форми речей, намагаючись розташувати речі в правильному порядку, але на ділі лише зупиняючись перед загадкою світу.

  (Present Simple)

 • The decision of where to station the store is also complicated by the fact that it is necessary to take into account the changing habits of customers. – Рішення, де розташувати магазин, ускладнюється ще й тим, що треба брати до уваги зміну звичок покупців.

  (Present Simple)