Store 3 форми дієслова (забезпечувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова store (забезпечувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова store з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, store в past simple

3 форми дієслова store

Англійська дієслово store [stɔːr], перекладається як: постачати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова store: Infinitive (store), Past Simple – (stored), Past Participle – (stored).

📚 Дієслово store має значення: зберігати, наповнювати, запасати, накопичувати, зберігати, віддавати на зберігання, зберігати на складі, вміщувати.

Форми дієслова store в минулому часі

👉 Форми дієслова store в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде store в минулому часі past simple.

Три форми дієслова store

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

store [stɔːr]

stored [stɔːd]

stored [stɔːd]

забезпечувати

Як поставити store в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово store в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – store. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  stored.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  stored.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити store в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для store потрібно використовувати в минулому часі, буде:

store в past simple — stored.

What is the past tense of store?

The past tense of store is stored.

The past participle of store is stored.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — store в past simple, буде stored.

(V2)

Future simple — store в future simple буде store. (will + V1)

Present Perfect — store в present perfect буде

stored.

(have\has + V3)

Past Perfect — store в past perfect буде

stored.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово store?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово store це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова store

 • Our panels store energy – наші панелі накопичують енергію.

  (Present Simple)

 • This document can be stored in the database – цей документ можна зберегти в базі даних.

  (Present Simple)

 • They could have the stored candle in a cave – вони могли б зберігати свічку в печері.

  (Past Simple)

 • At the same time, they stored me with smoked sausages, Swedish meatballs, and lingonberry jam. – В той же час мене справно постачали копченими сосисками, шведськими фрикадельками і брусничним джемом.

  (Past Simple)

 • He said you could put a couple of hamsters in each of their toes, and the hamsters would have somewhere else to store their food supplies. – Він сказав, що у кожному їх пальці можна поселити по парі хомяков, і хом’якам буде ще де зберігати їстівні припаси.

  (Past Simple)

 • Dupes that live in tree hollows sometimes store rich treasures there. – Дупляки, що живуть в дуплах дерев, часом зберігають там багаті скарби.

  (Present Simple)

 • They don’t melt, they don’t fly, and they can be stored safely for many years. – Вони не тануть, не літають, і їх спокійно можна зберігати багато років.

  (Present Simple)

 • If you a notice dangling button, sew it on immediately. Store the buttons you like for future use. – Помітивши болтающуюся гудзик, пришийте її негайно. Вподобані гудзики запасають про запас.

  (Present Simple)

 • They could not, of course, know what would actually happen, but by analogy they began to store food. – Вони не могли, зрозуміло, знати, що станеться насправді, але за аналогією починали запасати продукти харчування.

  (Past Simple)

 • There in the car box, was a small utility room where they stored wheels and did all sorts of simple repairs on car parts. – Там, у боксі для легкових машин, було невелике підсобне приміщення, де складували колеса і виконували різного роду нескладний ремонт деталей машин.

  (Past Simple)