Suggest 3 форми дієслова (пропонувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова suggest (пропонувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова suggest з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, suggest в past simple

3 форми дієслова suggest

Англійська дієслово suggest [səˈdʒest], перекладається як: пропонувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова suggest: Infinitive (suggest), Past Simple – (suggested), Past Participle – (suggested).

📚 Дієслово suggest має значення: пропонувати, означати, говорити про, радити, висувати, підказувати, вселяти, наводити на думку, натякати.

Форми дієслова suggest в минулому часі

👉 Форми дієслова suggest в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде suggest в минулому часі past simple.

Три форми дієслова suggest

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

suggest [səˈdʒest]

suggested [səˈdʒestɪd]

suggested [səˈdʒestɪd]

пропонувати

Як поставити suggest в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово suggest в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – suggest. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  suggested.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  suggested.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити suggest в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для suggest потрібно використовувати в минулому часі, буде:

suggest в past simple — suggested.

What is the past tense of suggest?

The past tense of suggest is suggested.

The past participle of suggest is suggested.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — suggest в past simple, буде suggested.

(V2)

Future simple — suggest в future simple буде suggest. (will + V1)

Present Perfect — suggest в present perfect буде

suggested.

(have\has + V3)

Past Perfect — suggest в past perfect буде

suggested.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово suggest?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово suggest це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова suggest

 • The Committee suggested possible steps to strengthen the links between countries – Комітет запропонував можливі кроки по зміцненню зв’язків між країнами.

  (Past Simple)

 • He suggested to wait for the bus. – Він запропонував почекати автобус.

  (Past Simple)

 • Who has suggested that he participate? – Хто запропонував, щоб він прийняв участь?

  (Present Perfect)

 • She suggested us a compromise solution. – Вона запропонувала нам компромісне рішення.

  (Past Simple)

 • He has suggested to visit the museum. – Він порадив відвідати музей.

  (Present Perfect)

 • I suggested that we leave early, and my sister seemed to agree. – Я запропонувала, щоб ми виїхали раніше, і сестра начебто погодилася.

  (Past Simple)

 • He suggested that the case be postponed until better times. – Він запропонував, щоб справу було відкладено до кращих часів.

  (Past Simple)

 • The architect will most likely to suggest rebuild the building at the meeting. – Архітектор, швидше за все, запропонує відновити будівлю на зборах.

  (Future Simple)

 • Several hypotheses have been suggested about global warming. – Було висунуто декілька гіпотез з приводу глобального потепління.

  (Present Perfect)

 • Encouraging The signs suggest that the recession has passed its trough. – Обнадійливі знаки наводять на думку про те, що рецесія минула свою нижчу точку.

  (Present Simple)