Suit 3 форми дієслова (підходити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова suit (підходити) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова suit з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, suit в past simple

3 форми дієслова suit

Англійська дієслово suit [suːt], перекладається як: підходити.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова suit: Infinitive (suit), Past Simple – (suited), Past Participle – (suited).

📚 Дієслово suit має значення: відповідати, влаштовувати, підходити, бути до лиця, задовольняти вимогам, бути корисним, пристосовувати.

Форми дієслова suit в минулому часі

👉 Форми дієслова suit в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде suit в минулому часі past simple.

Три форми дієслова suit

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

suit [suːt]

suited [ˈsuːtɪd]

suited [ˈsuːtɪd]

підходити

Як поставити suit у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово suit в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – suit. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  suited.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  suited.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити suit в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для suit потрібно використовувати в минулому часі, буде:

suit в past simple — suited.

What is the past tense of suit?

The past tense of suit is suited.

The past participle of suit is suited.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — suit в past simple, буде suited.

(V2)

Future simple — suit в future simple буде suit. (will + V1)

Present Perfect — suit в present perfect буде

suited.

(have\has + V3)

Past Perfect — suit в past perfect буде

suited.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово suit?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово suit це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова suit

 • The house was really suited to the family – Будинок справді був підходящим для сім’ї.

  (Past Simple)

 • I put on the belt, because it suited me – Я надів пояс, тому що він був зручний.

  (Past Simple)

 • He is suited for the job – Він підходить для цієї роботи

  (Present Simple)

 • I’m ideally suited to be a leader – Я ідеально підходжу, щоб бути лідером

  (Present Simple)

 • The furniture suited the style of her house. – Меблі відповідала стилю її будинку.

  (Past Simple)

 • His experience and education make him perfectly suited for this position – Його досвід і освіта роблять його ідеально підходить на цю посаду

  (Present Simple)

 • She’s best suited to life in the village – Вона найкраще пристосована для життя в селі

  (Present Simple)

 • Is he psychologically suited to be a marine? – Чи годиться він психологічно для морської піхоти?

  (Present Simple)

 • Jay and Mia are suited to each other – Джей і Міа підходять один одному

  (Present Simple)

 • He chose the best music suited to the occasion – Він вибрав музику, найбільш відповідну до випадку

  (Past Simple)