Sway 3 форми дієслова (Коливатися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова sway (Коливатися) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова sway з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, sway в past simple

3 форми дієслова sway

Англійська дієслово sway [sweɪ], перекладається як: Коливатися.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова sway: Infinitive (sway), Past Simple – (swayed), Past Participle – (swayed).

📚 Дієслово sway має значення: Колихатися, розгойдувати, мати вплив.

Форми дієслова sway в минулому часі

👉 Форми дієслова sway в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде sway в минулому часі past simple.

Три форми дієслова sway

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

sway [sweɪ]

swayed [sweɪd]

swayed [sweɪd]

Коливатися

Як поставити sway у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово sway в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – sway. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  swayed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  swayed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити sway в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для sway потрібно використовувати в минулому часі, буде:

sway в past simple — swayed.

What is the past tense of sway?

The past tense of sway is swayed.

The past participle of sway is swayed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — sway в past simple, буде swayed.

(V2)

Future simple — sway в future simple буде sway. (will + V1)

Present Perfect — sway в present perfect буде

swayed.

(have\has + V3)

Past Perfect — sway в past perfect буде

swayed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово sway?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово sway це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова sway

 • We were beginning to sway. A little more, and she will give in. – Ми вже почали коливатися. Ще трохи, і вона поступиться.

  (Past Simple)

 • At the crackle glare and of the flaming trees, the panic-stricken crowd swayed for a few seconds. – При трісці і блиску що палали дерев охоплений панічним жахом натовп кілька секунд вагалася.

  (Past Simple)

 • The fundamental value of companies and commodities changes slowly, but prices can sway wildly – Фундаментальна цінність компаній і товарів змінюється повільно, але ціни можуть сильно коливатися

  (Present Simple)

 • It is when the scales are swaying, when the situation is unclear, that the opportunity arises to make decisions that can save the world. – Саме коли чаша терезів коливається, коли обстановка не зрозуміла, виникає можливість прийняття рішень, які можуть врятувати світ.

  (Present Simple)

 • There was no one outside, only a curtain swaying in the half-lit window across the street. – На вулиці нікого не було, лише в полуосвещенном вікні навпроти колыхалась фіранка.

  (Past Simple)

 • The variegated meadows and grass swayed in a haze of air warmed above the ground. – Різнобарв’я лугів і трава колихалися в мареві розігрітого над землею повітря.

  (Past Simple)

 • As I looked ahead, I saw no one, only the grass swaying gently. – Вдивляючись вперед, я нікого не бачив, лише м’яко колыхалась трава.

  (Past Simple)

 • Each time I began to sway the swing, I waited patiently and deliberately for a repeat rain of ideas. – Кожен раз, починаючи розгойдувати гойдалки, я терпляче і усвідомлено чекав повторення дощу ідей.

  (Past Simple)

 • Gusts of wind bent and swayed the trees in the garden and threw jets of rain through the windows. – Пориви вітру гнули і розгойдували дерева в саду і кидали струмені дощу вікна.

  (Past Simple)

 • Each of us wants his voice to be heard, his opinion to be considered, respected and valued-that is he wants to sway. – Кожен з нас хоче, щоб його голос був почутий, щоб з його думкою рахувалися, поважали і цінували його, – тобто хоче мати вплив.

  (Present Simple)