Tarry 3 форми дієслова (забаритися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова tarry (забаритися) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова tarry з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, tarry в past simple

3 форми дієслова tarry

Англійська дієслово tarry [‘tɑ:rɪ], перекладається як: забаритися.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова tarry: Infinitive (tarry), Past Simple – (tarried), Past Participle – (tarried).

📚 Дієслово tarry має значення: Перебувати, чекати, залишатися, затримуватися.

Форми дієслова tarry в минулому часі

👉 Форми дієслова tarry в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде tarry в минулому часі past simple.

Три форми дієслова tarry

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

tarry [‘tɑ:rɪ]

tarried [ˈtærɪd]

tarried [ˈtærɪd]

забаритися

Як поставити tarry у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово tarry в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – tarry. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  tarried.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  tarried.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити tarry в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для tarry потрібно використовувати в минулому часі, буде:

tarry в past simple — tarried.

What is the past tense of tarry?

The past tense of tarry is tarried.

The past participle of tarry is tarried.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — tarry в past simple, буде tarried.

(V2)

Future simple — tarry в future simple буде tarry. (will + V1)

Present Perfect — tarry в present perfect буде

tarried.

(have\has + V3)

Past Perfect — tarry в past perfect буде

tarried.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово tarry?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово tarry це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова tarry

 • He deliberately tarried a little, letting the others go ahead, and then ran himself. – Він навмисне трохи забарився, пропускаючи вперед інших, а потім побіг сам.

  (Past Simple)

 • He tarried for a moment, then climbed the two broken steps to the metal door and knocked. – Він на мить забарився, а потім піднявся по двох розбитих сходах до металевих дверей і постукав

  (Past Simple)

 • It was as if he was losing the third dimension and tarried somewhere in the very background for a while. – Він немов втрачав третій вимір і деякий час перебував десь на самому задньому плані.

  (Past Simple)

 • For exactly fifteen minutes you can still tarry in your house and admire your garden and vineyard – Рівно п’ятнадцять хвилин ви можете перебувати ще у вашому будинку і милуватися вашим садом і виноградником

  (Present Simple)

 • I tarried patiently for an answer. – Я терпляче чекав відповіді.

  (Past Simple)

 • – You will have to tarry here for an answer. I can’t let the unit go any further. – – Вам доведеться чекати відповіді тут. Пропустити загін далі я не можу.

  (Future Simple)

 • Something invisible and almost intangible told him that if he wanted to he could tarry here for a long time… – щось невидиме і майже невідчутне підказало йому, що якщо він захоче, то зможе залишатися тут довго…

  (Past Simple)

 • I could tarry here for a long time, forgetting even that my mother might be looking for me, worrying… – Я могла довго залишатися тут, забуваючи навіть, що мама може шукати мене, хвилюватися…

  (Past Simple)

 • The atmosphere was poor, but they weren’t going to tarry here long. – Обстановка мізерна, але вони ж не збиралися затримуватися тут надовго.

  (Past Simple)

 • The case that brought me here doesn’t allow me to tarry long. – Справа, яке привело мене сюди, не дозволяє мені довго затримуватися тут.

  (Present Simple)