Teach 3 форми неправильного дієслова (вчити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово teach (вчити) – 3 форми дієслова teach в англійській мові. Перша, друга, третя форма teach з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb teach in past simple

3 форми дієслова teach

Англійська дієслово teach [ti:tʃ], перекладається як: вчити.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

дієслова 4-й клас,

дієслова 5-й клас.

3 форми дієслова teach: Infinitive (teach), Past Simple – (taught), Past Participle – (taught).

📚 Дієслово teach має значення: вчити, вчити, вчити, вчити, навчити, провчити.

Форми дієслова teach в минулому часі

👉 Форми дієслова teach в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде teach в минулому часі past simple.

Три форми дієслова teach

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

teach [ti:tʃ]

taught [tɔ:t]

taught [tɔ:t]

вчити

Як поставити teach у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово teach в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – teach. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  taught.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  taught.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити teach в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для teach потрібно використовувати в минулому часі, буде:

teach в past simple — taught.

What is the past tense of teach?

The past tense of teach is taught.

The past participle of teach is taught.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — teach в past simple, буде taught.

(V2)

Future simple — teach в future simple буде teach. (will + V1)

Present Perfect — teach в present perfect буде

taught.

(have\has + V3)

Past Perfect — teach в past perfect буде

taught.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово teach?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово teach це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова teach

 • My aunt taught me how to play the guitar – Моя тітка вчила мене грати на гітарі.

  (Past Simple)

 • Bill teaches us discipline – Білл вчить нас дисципліні.

  (Present Simple)

 • He taught German to his daughters – Він викладав німецьку мову своїм дочкам.

  (Past Simple)

 • Mr.Brown always teaches us to be polite and patient – Містер Браун завжди вчить нас бути ввічливими і терплячими.

  (Present Simple)

 • Read books, because they can teach you significant things – Читай книги, тому що він може навчити тебе серйозних речей.

  (Present Simple)

 • Don’t think those magazines will teach you a lot – Не думаю, що ті журнали багато чому тебе навчать

  (Future Simple)

 • They are teaching a lot now, because everybody needs help – Вони багато викладають зараз, бо кожному потрібна допомога.

  (Present Continuous)

 • Who will teach Chemistry next semester? – Хто буде викладати хімію в наступному семестрі?

  (Future Simple)

 • Can’t believe that next month I will be teaching children in Africa – Повірити не можу, що в наступному місяці я буду вчити дітей в Африці.

  (Future Continuous)

 • Our teachers have taught us to be good people at first – Наші вчителі передусім вчили нас бути добрими людьми.

  (Present Perfect)