Think over 3 форми неправильного дієслова (Обдумувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово think over (Обдумувати) – 3 форми дієслова think over в англійській мові. Перша, друга, третя форма think over з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb think over in past simple

3 форми дієслова think over

Англійська дієслово think over [‘θɪŋk’əuvə], перекладається як: Обдумувати.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

фразові дієслова.

3 форми дієслова think over: Infinitive (think over), Past Simple – (thought over), Past Participle – (thought over).

📚 Дієслово think over має значення: Розмірковувати, оцінювати, продумувати.

Форми дієслова think over в минулому часі

👉 Форми дієслова think over в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде think over в минулому часі past simple.

Три форми дієслова think over

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

think over [‘θɪŋk’əuvə]

thought over [θɔːt ‘əuvə]

thought over [θɔːt ‘əuvə]

Обмірковувати

Як поставити think over в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово think over в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – think over. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  thought over.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  thought over.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити think over в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для think over потрібно використовувати в минулому часі, буде:

think over в past simple — thought over.

What is the past tense think of over?

The past tense think of is over thought over.

The past participle think of is over thought over.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — think over в past simple, буде thought over.

(V2)

Future simple — think over в future simple буде think over. (will + V1)

Present Perfect — think over в present perfect буде

thought over.

(have\has + V3)

Past Perfect — think over в past perfect буде

thought over.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово think over?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово think over це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова think over

 • She had already begun to think over an escape plan and was considering all the possibilities. – Вона вже почала обмірковувати план втечі і прикидала всі можливості.

  (Past Perfect)

 • he carefully thinks over the situation and tries to make an assessment of it. – він ретельно обмірковує ситуацію і намагається дати їй оцінку.

  (Present Simple)

 • Thinking over carefully the words his grandfather had said in his dream, he finally realized his guilt. – Ретельно обмірковуючи слова, які сказав уві сні дідусь, він нарешті усвідомив свою провину.

  (Present Simple)

 • The heir slowly thought over what he had said, shifting his heavy body. – Спадкоємець повільно обмірковував сказане, переминаючись своїм важким тілом.

  (Past Simple)

 • Without thinking it over, I put on gray jeans and a tight sweater the color of the first of green spring. – Не став довго роздумувати, я вбралася в сірі джинси і облягаючий светр кольору першої весняної зелені.

  (Past Simple)

 • The Allies had already begun to think over how to handle the impending victory. – Союзники вже почали міркувати про те, як розпорядитися майбутньою перемогою.

  (Past Simple)

 • If they are to be believed, he was always correct in his thinking over the situation on the fronts – Якщо їм повірити, він завжди правильно оцінював ситуацію на фронтах

  (Past Simple)

 • We can adequately think over the situation and make decisions. – Ми можемо адекватно оцінювати обстановку і приймати рішення.

  (Present Simple)

 • you just follow stereotypes and stop critically thinking over what’s going on? – ви просто йдете стереотипам і перестаєте критично оцінювати те, що відбувається?

  (Present Simple)

 • I was already thinking over a rescue plan – Я вже повним ходом продумувала план порятунку

  (Past Continuous)