Tire 3 форми дієслова (втомлювати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова tire (втомлювати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова tire з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, tire в past simple

3 форми дієслова tire

Англійська дієслово tire [ˈtaɪər], перекладається як: втомлювати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова tire: Infinitive (tire), Past Simple – (tired), Past Participle – (tired).

📚 Дієслово tire має значення: втомлюватися, втрачати інтерес.

Форми дієслова tire в минулому часі

👉 Форми дієслова tire в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде tire в минулому часі past simple.

Три форми дієслова tire

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

tire [ˈtaɪər]

tired [taɪəd]

tired [taɪəd]

втомлювати

Як поставити tire в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово tire в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – tire. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  tired.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  tired.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити tire в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для tire потрібно використовувати в минулому часі, буде:

tire в past simple — tired.

What is the past tense of tire?

The past tense of tire is tired.

The past participle of tire is tired.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — tire в past simple, буде tired.

(V2)

Future simple — tire в future simple буде tire. (will + V1)

Present Perfect — tire в present perfect буде

tired.

(have\has + V3)

Past Perfect — tire в past perfect буде

tired.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово tire?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово tire це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова tire

 • Paul will never tire of looking at it – Пол ніколи не втомиться дивитися на це.

  (Future Simple)

 • Jane must be very tired after traveling more than 1800 km – Джейн, напевне, дуже стомилась після поїздки на більш ніж 1800 км.

  (Present Simple)

 • I’ve been tired since september 1910 – я втомився ще з вересня 1910 року.

  (Present Perfect)

 • However, I will not tire the reader with the description of this harrowing morning and even more harrowing day. – Проте я не буду втомлювати читача описом цього нестерпного ранку і ще більш довгого дня.

  (Future Simple)

 • I readily agreed to carry out their wish, but I will not tire the reader with a description of the details. – Я охоче погодився виконати їх бажання, але не стану втомлювати читача описом подробиць.

  (Future Simple)

 • Such aura condition can cause a person to be much more amenable to extraneous and manipulation begin to tire more quickly. – Такий стан аури може призвести до того, що людина буде набагато податливі по відношенню до сторонніх маніпуляціям і почне швидше втомлюватися.

  (Present Simple)

 • Consequently, with the same physical work, the one who is less is tired more enduring. – Отже, при однаковій фізичній роботі більш витривалим є той, хто менше стомлюється.

  (Present Simple)

 • Often teenagers are quickly tired a new field of activity because of a quite natural lack of confidence in their abilities. – Нерідко підлітки швидко втрачають інтерес до нової сфери діяльності через цілком закономірною невпевненості в своїх силах.

  (Present Simple)

 • – I’m tired of this business. But wasn’t there any interest in it for me. It’s just the most normal expression of concern for your well-being. – Я починаю втрачати інтерес до цієї справи. Втім, для мене і не було в нього ніякого інтересу. Просто звичайний прояв турботи про ваш добробут.

  (Present Simple)

 • It was especially striking when the children were tired of the game. – Особливо вражаючим був момент, коли діти стали втрачати інтерес до гри.

  (Past Simple)