Transfer 3 форми дієслова (переносити, передавати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова transfer (переносити, передавати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова transfer з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, transfer в past simple

3 форми дієслова transfer

Англійська дієслово transfer [trænsˈfɜːr], перекладається як: переносити, передавати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова transfer: Infinitive (transfer), Past Simple – (transferred), Past Participle – (transferred).

📚 Дієслово transfer має значення: переносити, передавати, перерахувати, переводити, переходити, поступатися.

Форми дієслова transfer в минулому часі

👉 Форми дієслова transfer в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде transfer в минулому часі past simple.

Три форми дієслова transfer

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

transfer [trænsˈfɜːr]

transferred [trænsˈfɜːd]

transferred [trænsˈfɜːd]

переносити, передавати

Як поставити transfer в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово transfer в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – transfer. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  transferred.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  transferred.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити transfer в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для transfer потрібно використовувати в минулому часі, буде:

transfer в past simple — transferred.

What is the past tense of transfer?

The past tense of transfer is transferred.

The past participle of transfer is transferred.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — transfer в past simple, буде transferred.

(V2)

Future simple — transfer в future simple буде transfer. (will + V1)

Present Perfect — transfer в present perfect буде

transferred.

(have\has + V3)

Past Perfect — transfer в past perfect буде

transferred.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово transfer?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово transfer це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова transfer

 • New cables can information transfer several times faster – Нові кабелі можуть передавати інформацію в кілька разів швидше.

  (Present Simple)

 • Almost all escape participants were transferred to old cameras – В старі камери були переведені майже всі учасники втечі.

  (Past Simple)

 • The virus is transferred by insects. – Цей вірус переноситься комахами.

  (Present Simple)

 • You’ll be transferred to the headmaster’s office. – Вас переведуть в кабінет директора.

  (Future Simple)

 • She transferred control of the company to her sister. – Вона передала управління компанією своєї сестри.

  (Past Simple)

 • The patient has been transferred to a different hospital for two days. – Пацієнт був переведений на два дні в іншу лікарню.

  (Present Perfect)

 • He finally has transferred my call to another line. – Він нарешті перевів мій дзвінок на іншу лінію.

  (Present Perfect)

 • It is not unlikely that the disease will be transferred from animals to humans. – Цілком можливо, що ця хвороба передається від тварин до людини.

  (Future Simple)

 • Students may transfer to other schools. – Студенти можуть переходити в інші школи.

  (Present Simple)

 • Can you transfer the data onto a disk? – Чи Можете ви перенести дані на диск?

  (Present Simple)