Trouble 3 форми дієслова (Турбувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова trouble (Турбувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова trouble з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, trouble в past simple

3 форми дієслова trouble

Англійська дієслово trouble [ˈtrʌbl], перекладається як: Турбувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова trouble: Infinitive (trouble), Past Simple – (troubled), Past Participle – (troubled).

📚 Дієслово trouble має значення: турбувати, хвилювати, турбувати, ускладнювати, набридати.

Форми дієслова trouble в минулому часі

👉 Форми дієслова trouble в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде trouble в минулому часі past simple.

Три форми дієслова trouble

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

trouble [ˈtrʌbl]

troubled [ˈtrʌb(ə)ld]

troubled [ˈtrʌb(ə)ld]

Тривожити

Як поставити trouble у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово trouble в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – trouble. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  troubled.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  troubled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити trouble в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для trouble потрібно використовувати в минулому часі, буде:

trouble в past simple — troubled.

What is the past tense of trouble?

The past tense of trouble is troubled.

The past participle of trouble is troubled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — trouble в past simple, буде troubled.

(V2)

Future simple — trouble в future simple буде trouble. (will + V1)

Present Perfect — trouble в present perfect буде

troubled.

(have\has + V3)

Past Perfect — trouble в past perfect буде

troubled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово trouble?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово trouble це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова trouble

 • You have nothing to trouble about today, my friend – Тобі нема про що турбуватися сьогодні, мій друг.

  (Present Simple)

 • The robot has troubled me greatly – Робот дуже турбує мене.

  (Present Perfect)

 • I won’t trouble you anymore with all these riddles,” she said. – Не буду більше турбувати вас усіма цими загадками, – сказала вона

  (Past Simple)

 • And they trouble our patients a lot, because you can’t hide your eyes under clothes like you can’t hide your stomach or your chest. – І вони дуже сильно турбують наших пацієнтів, адже очі неможливо сховати під одягом, як живіт або груди.

  (Present Simple)

 • They didn’t want to trouble people by warning them about an earthquake that might not happen. – Вони не хотіли турбувати людей, попереджаючи про землетрус, якого, можливо, не відбудеться.

  (Past Simple)

 • At this stage, parents are much more troubled about why this happened in their family. – На даному етапі батьків куди більше хвилює питання, чому це сталося саме в їхній родині.

  (Present Simple)

 • While foreign writers were more troubled with how it was written, Ukrainian writers focused on what should be said to the reader. – Поки зарубіжних письменників більше хвилювало питання, як це написано, російські письменники концентрувалися на тому, про що слід сказати читачеві.

  (Past Simple)

 • And I only held back because I didn’t want to trouble Grandpa. – І стрималася лише тому, що не хотіла засмучувати дідуся.

  (Past Simple)

 • It wasn’t in my plans to trouble the audience that much, and I was confused. – Так сильно засмучувати глядачів не входило в мої плани, і я розгубилася.

  (Past Simple)

 • The speed at which emotions arise considerably troubles the process of managing them at the secondary level. – Швидкість виникнення емоцій значно ускладнює процес управління ними на вторинному рівні.

  (Present Simple)