Underline 3 форми дієслова (підкреслювати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова underline (підкреслювати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова underline з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, underline в past simple

3 форми дієслова underline

Англійська дієслово underline [ˌʌndəˈlaɪn], перекладається як: підкреслювати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова underline: Infinitive (underline), Past Simple – (underlined), Past Participle – (underlined).

📚 Дієслово underline має значення: підкреслювати слова, надавати особливого значення, підкреслювати.

Форми дієслова underline в минулому часі

👉 Форми дієслова underline в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде underline в минулому часі past simple.

Три форми дієслова underline

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

underline [ˌʌndəˈlaɪn]

underlined [ˌʌndəˈlaɪnd]

underlined [ˌʌndəˈlaɪnd]

підкреслювати

Як поставити underline у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово underline в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – underline. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  underlined.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  underlined.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити underline в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для underline потрібно використовувати в минулому часі, буде:

underline в past simple — underlined.

What is the past tense of underline?

The past tense of underline is underlined.

The past participle of underline is underlined.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — underline в past simple, буде underlined.

(V2)

Future simple — underline в future simple буде underline. (will + V1)

Present Perfect — underline в present perfect буде

underlined.

(have\has + V3)

Past Perfect — underline в past perfect буде

underlined.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово underline?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово underline це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова underline

 • I want you to underline all the mistakes – Я хочу, щоб ви підкреслили всі помилки.

  (Present Simple)

 • John underlined that the decision was not made under the charter – Джон підкреслив, що рішення було прийнято не за статутом.

  (Past Simple)

 • He underlined the difference between human and artificial intelligence. – Він підкреслив різницю між людським і штучним інтелектом.

  (Past Simple)

 • They underlined their promise to deliver our orders in time – Вони підкреслили свою обіцянку принести наші замовлення в строк

  (Past Simple)

 • We often underline observations confirm that our view of the world. – Ми часто наголошуємо спостереження, які підтверджують наш погляд на світ.

  (Present Simple)

 • I want to underline differences between our company and our rivals. – Я хочу підкреслити відмінності між нашою компанією та нашими конкурентами.

  (Present Simple)

 • She underlined advantages of our strategy – Вона підкреслила переваги нашої стратегії

  (Past Simple)

 • This word was in the underlined book multiple times. – Це слово неодноразово підкреслювалося в книзі.

  (Past Simple)

 • Underline all verbs in the chapter – Підкресліть усі дієслова в голові

  (Present Simple)

 • She underlined the importance of this topic with her tone – Своїм тоном вона підкреслила важливість цієї теми

  (Past Simple)