View 3 форми дієслова (оглядати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова view (оглядати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова view з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, view у past simple

3 форми дієслова view

Англійська дієслово view [vjuː], перекладається як: оглядати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова view: Infinitive (view), Past Simple – (viewed), Past Participle – (viewed).

📚 Дієслово view має значення: оглядати, дивитися, бачити, вивчати, розглядати, побачити.

Форми дієслова view у минулому часі

👉 Форми дієслова view в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде view у минулому часі past simple.

Три форми дієслова view

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

view [vjuː]

viewed [vjuːd]

viewed [vjuːd]

оглядати

Як поставити view 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово view в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – view. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  viewed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  viewed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити view у past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для view потрібно використовувати в минулому часі, буде:

view у past simple — viewed.

What is the past tense of view?

The past tense of view is viewed.

The past participle of view is viewed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — view у past simple, буде viewed.

(V2)

Future simple — view в future simple буде view. (will + V1)

Present Perfect — view у present perfect буде

viewed.

(have\has + V3)

Past Perfect — view у past perfect буде

viewed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово view?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово view це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова view

 • You have to view them regionally – Ви повинні розглядати їх на регіональному рівні.

  (Present Simple)

 • Our reports can be viewed at: – Наші звіти можна подивитися за адресою.

  (Present Simple)

 • This dysfunction had been viewed as a physical problem – Ця дисфункція розглядалася як фізична недуга.

  (Past Perfect)

 • The videos can be viewed in any order. – Ці відео можна переглядати в будь-якому порядку.

  (Present Simple)

 • The movie was viewed by millions of people. – Цей фільм подивилися мільйони людей.

  (Past Simple)

 • They viewed Math as boring and irrelevant. – Вони вважали математику нудною і нікому не потрібною.

  (Past Simple)

 • Change should be viewed positively. – Зміни повинні розглядатися позитивно.

  (Present Simple)

 • Why does looking after the house was viewed as a woman’s domain? – Чому турбота про будинок вважається жіночою прерогативою?

  (Present Simple)

 • He viewed doctors as the real enemy. – Він вважав лікарів справжніми ворогами.

  (Past Simple)

 • The mountain is best viewed from the south side. – Цю гору краще всього розглядати з південної сторони.

  (Present Simple)