Wag 3 форми дієслова (Махати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова wag (Махати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова wag з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, wag в past simple

3 форми дієслова wag

Англійська дієслово wag [wæg], перекладається як: Махати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова wag: Infinitive (wag), Past Simple – (wagged), Past Participle – (wagged).

📚 Дієслово wag має значення: Розмахувати, прогулювати.

Форми дієслова wag в минулому часі

👉 Форми дієслова wag в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде wag в минулому часі past simple.

Три форми дієслова wag

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

wag [wæg]

wagged [wæɡd]

wagged [wæɡd]

Махати

Як поставити wag у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово wag в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – wag. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  wagged.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  wagged.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити wag в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для wag потрібно використовувати в минулому часі, буде:

wag в past simple — wagged.

What is the past tense of wag?

The past tense of wag is wagged.

The past participle of wag is wagged.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — wag в past simple, буде wagged.

(V2)

Future simple — wag в future simple буде wag. (will + V1)

Present Perfect — wag в present perfect буде

wagged.

(have\has + V3)

Past Perfect — wag в past perfect буде

wagged.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово wag?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово wag це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова wag

 • As soon as he saw the sailor, the head of the family immediately began to wag a welcoming hand. – Ледь побачивши моряка, глава сімейства тут же почав привітно махати рукою

  (Past Simple)

 • The bird of time flutters for a short time,” and she has already begun to wag her wings. – Птах часу пурхає недовго, – і вона вже почала махати крилами.

  (Past Simple)

 • There was a stranger on the homestead. A stranger, but not an enemy, because the dog was wagging its tail in a friendly way. – На садибі був хтось чужий. Чужий, але не ворог, тому що собака привітно махала хвостом.

  (Past Continuous)

 • Suddenly, several people jumped out of the woods and began wagging their arms frantically. – Раптом з лісу вискочили кілька людей і почали відчайдушно махати руками.

  (Past Simple)

 • Two or three were soldiers already wagging flags telling where them to sit. – Двоє або троє солдатів вже махали прапорцями, вказуючи їм куди сісти.

  (Past Continuous)

 • – All right! – he said menacingly. – Split up! – And started to wag his hands, sorting out the crowd. – Так! – грізно сказав він. – Розділилися! – І став розмахувати руками, сортуючи натовп.

  (Past Simple)

 • Jumping up, he throws the chair ten feet away from him and wags his knife menacingly. – Схопившись, він відкидає від себе стілець футів на десять і грізно розмахує ножем.

  (Present Simple)

 • But we spurred the horses and, wagging our sabers vigorously – Але ми пришпорили коней і, енергійно розмахуючи шаблями

  (Past Simple)

 • By the time I was п’ятнадцять, I was already wagging school and joining a small gang of teenagers – До п’ятнадцяти років я вже прогулював школу і приєднався до невеликої банди підлітків

  (Past Continuous)

 • Studying there did not interest me, and I immediately fell into a state of boredom and apathy, began to wag lectures and seminars – Вчитися там мені було нецікаво, і я відразу ж впав у тугу і апатію, почав прогулювати лекції та семінари

  (Past Simple)