Wall 3 форми дієслова (Огороджувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова wall (Огороджувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова wall з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, wall в past simple

3 форми дієслова wall

Англійська дієслово wall [wɔːl], перекладається як: Огороджувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова wall: Infinitive (wall), Past Simple – (Walled), Past Participle – (Walled).

📚 Дієслово wall має значення: Будувати укріплення; зміцнювати;.

Форми дієслова wall в минулому часі

👉 Форми дієслова wall в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде wall в минулому часі past simple.

Три форми дієслова wall

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

wall [wɔːl]

Walled [wɔːld]

Walled [wɔːld]

Огороджувати

Як поставити wall в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово wall в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – wall. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  Walled.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  Walled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити wall в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для wall потрібно використовувати в минулому часі, буде:

wall в past simple — Walled.

What is the past tense of wall?

The past tense of wall is Walled.

The past participle of wall is Walled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — wall в past simple, буде Walled.

(V2)

Future simple — wall в future simple буде wall. (will + V1)

Present Perfect — wall в present perfect буде

Walled.

(have\has + V3)

Past Perfect — wall в past perfect буде

Walled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово wall?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово wall це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова wall

 • They walled all the free passages – вони обгородили всі вільні проходи.

  (Past Simple)

 • It walled off an area of about a quarter of a mile or more. – Вона огораживала ділянку площею приблизно чверть милі або навіть більше.

  (Past Simple)

 • In the process of hunting, the Indians usually walled off certain areas, drove their prey there, and killed it. – В процесі полювання індіанці зазвичай обгороджували певні ділянки, заганяли туди видобуток і вбивали.

  (Past Simple)

 • A little further away, walling a small pasture, are collapsible dwellings made of camel skins, resembling yurts. – Трохи віддалік, огораживая невелике пасовище, розташувалися розбірні житла з верблюжих шкур, нагадують юрти.

  (Present Simple)

 • Fences, the most characteristic feature of the landscape, stood between houses and barns, or even simply walled off vacant lots, which must have been intended as building sites or vegetable gardens. – Паркани, найбільш характерна риса пейзажу, стояли між будинками і сараями, а то й просто обгороджували пустирі, призначені, повинно бути, під забудову або город.

  (Past Simple)

 • As he flew closer, he could see the high fence that walled off the island. – Подлетев ближче, він розгледів високий паркан, який огороджував острів.

  (Past Simple)

 • This time the defender began to wall up his defenses, while the advancing one feverishly drew up his forces to crush them. – На цей раз той, що обороняється починав укріплювати оборону, а наступаючий – гарячково підтягувати сили для її знищення.

  (Past Simple)

 • Naturally, such flying assistants further walled up the power of the emperors and raised the respect of their subjects to exorbitant levels. – Природно, що такі літаючі помічники ще більше зміцнювали владу імператорів і піднімали повагу до них підданих на захмарні рівні.

  (Past Simple)

 • Physical exercise walls the body, concentration strengthens the mind. – Фізичні вправи зміцнюють тіло, концентрація посилює розум.

  (Present Simple)

 • These circumstances did not undermine the determination of the Soviet leadership to preserve the alliance of the war years, the desire to continue to wall Soviet-American ties. – Ці обставини не підірвали рішучості радянського керівництва зберегти союз військових років, бажання продовжувати зміцнювати радянсько-американські відносини.

  (Past Simple)