Wobble 3 форми дієслова (Гойдатися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова wobble (Гойдатися) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова wobble з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, wobble в past simple

3 форми дієслова wobble

Англійська дієслово wobble [‘wɔb(ə)l], перекладається як: Гойдатися.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова wobble: Infinitive (wobble), Past Simple – (wobbled), Past Participle – (wobbled).

📚 Дієслово wobble має значення: Вихлять, проявляти нерішучість, шкандибати, гойдатися з боку в бік.

Форми дієслова wobble в минулому часі

👉 Форми дієслова wobble в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде wobble в минулому часі past simple.

Три форми дієслова wobble

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

wobble [‘wɔb(ə)l]

wobbled [ˈwɒbəld]

wobbled [ˈwɒbəld]

Гойдатися

Як поставити wobble у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово wobble в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – wobble. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  wobbled.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  wobbled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити wobble в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для wobble потрібно використовувати в минулому часі, буде:

wobble в past simple — wobbled.

What is the past tense of wobble?

The past tense of wobble is wobbled.

The past participle of wobble is wobbled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — wobble в past simple, буде wobbled.

(V2)

Future simple — wobble в future simple буде wobble. (will + V1)

Present Perfect — wobble в present perfect буде

wobbled.

(have\has + V3)

Past Perfect — wobble в past perfect буде

wobbled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово wobble?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово wobble це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова wobble

 • Gray clouds float outside the window, tree branches wobbling in the rain. – За вікном пливуть сірі хмари, гілки дерев гойдаються під дощем.

  (Present Simple)

 • When the boat stopped wobbling and the waves subsided, a shadow became a whitish blur beneath the surface – Коли човен перестав гойдатися і хвилі стихли, під поверхнею проявилася тінь, перетворилася в біляста пляма

  (Past Simple)

 • The carpet was falling from an awful height, wobbling spinning and смішного. – Килим падав зі страшної висоти, безглуздо вихляючи і кружляючи.

  (Past Simple)

 • She fired and the arrow flew wobbling overboard into the ocean. – Вона вистрілила і стріла вихляючи полетіла за борт, в океан.

  (Past Simple)

 • Before you some of the respondents wobbled to one degree or another. – До вас деякі з респондентів теж в тій чи іншій мірі виявляли нерішучість.

  (Past Simple)

 • If a guest wobbles, a conscientious waiter will certainly tell you about the country of origin and the characteristics of the nature of this or that tea blend. – Якщо гість проявляє нерішучість, сумлінну офіціант обов’язково розповість про країну походження, особливості характеру тієї чи іншої чайної суміші.

  (Present Simple)

 • As I slowly wobbled down the stairs, a picture of my desire clearly emerged before my eyes. – Поки я повільно шкандибала вниз по сходах, перед очима виразно постала картина мого бажання.

  (Past Simple)

 • – I think so, Lieutenant,” I answered as I wobbled back and forth dragging my injured leg. – – Думаю, що так, лейтенант, – відповів я, ледве шкандибаючи й волочачи пошкоджену ногу.

  (Past Simple)

 • The elderly man, on the other hand, struggles to wobble behind, lagging behind every now and then, sniffing his big cold nose. – Літній насилу шкандибає ззаду, справа відстає, шморгаючи великим застудженим носом.

  (Present Simple)

 • It wobbles gently from side to side in the light tropical breeze. – Він м’яко гойдається з боку в бік на легкому тропічному вітерці.

  (Present Simple)