Wonder 3 форми дієслова (дивуватися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова wonder (дивуватися) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова wonder з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, wonder в past simple

3 форми дієслова wonder

Англійська дієслово wonder [ˈwʌndər], перекладається як: дивуватися.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова wonder: Infinitive (wonder), Past Simple – (wondered), Past Participle – (wondered).

📚 Дієслово wonder має значення: дивуватися, дивуватися, здивуватися, цікавитися, дивуватися, захоплюватися.

Форми дієслова wonder в минулому часі

👉 Форми дієслова wonder в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде wonder в минулому часі past simple.

Три форми дієслова wonder

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

wonder [ˈwʌndər]

wondered [ˈwʌndəd]

wondered [ˈwʌndəd]

дивуватися

Як поставити wonder у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово wonder в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – wonder. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  wondered.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  wondered.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити wonder в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для wonder потрібно використовувати в минулому часі, буде:

wonder в past simple — wondered.

What is the past tense of wonder?

The past tense of wonder is wondered.

The past participle of wonder is wondered.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — wonder в past simple, буде wondered.

(V2)

Future simple — wonder в future simple буде wonder. (will + V1)

Present Perfect — wonder в present perfect буде

wondered.

(have\has + V3)

Past Perfect — wonder в past perfect буде

wondered.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово wonder?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово wonder це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова wonder

 • He wondered how many parts have been found. – Він цікавився, скільки частин було знайдено.

  (Past Simple)

 • I have wondered what did he say to them. – Я дивувався, що він їм сказав.

  (Present Perfect)

 • Have you ever wondered why the grass is green? – Ви коли-небудь замислювалися, чому трава зелена?

  (Present Perfect)

 • I wondered how I should ask this question. – Я розмірковував над тим, як мені поставити це питання.

  (Past Simple)

 • She wondered aloud what to do with him. – Вона вголос розмірковувала про те, що робити з ним.

  (Past Simple)

 • She wondered how much Joe already knew. – Цікаво, подумала вона, скільки Джо вже знає?

  (Past Simple)

 • He wondered how Ed had made this happen. – Він поцікавився, як Ед зміг це зробити.

  (Past Simple)

 • I wondered how I might do this task. – Я розмірковував про те, як мені виконати це завдання.

  (Past Simple)

 • The people wondered how the trap worked. – Люди цікавилися, як працює ця пастка.

  (Past Simple)

 • He wondered who had built this beautiful temple. – Він поцікавився, хто побудував цей красивий храм.

  (Past Simple)