Word 3 форми дієслова (виражати словами, формулювати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова word (виражати словами, формулювати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова word з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥 word в past simple

3 форми дієслова word

Англійська дієслово word [wɜːrd], перекладається як: виражати словами, формулювати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова word: Infinitive (word), Past Simple – (worded), Past Participle – (worded).

📚 Дієслово word має значення: виражати словами, формулювати, добирати слова, вести.

Форми дієслова word в минулому часі

👉 Форми дієслова word в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде word в минулому часі past simple.

Три форми дієслова word

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

word [wɜːrd]

worded [ˈwɜːdɪd]

worded [ˈwɜːdɪd]

висловлювати словами, формулювати

Як поставити word у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово word в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – word. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  worded.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  worded.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити word в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для word потрібно використовувати в минулому часі, буде:

word в past simple — worded.

What is the past tense of word?

The past tense of word is worded.

The past participle of word is worded.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — word в past simple, буде worded.

(V2)

Future simple — word future simple буде word. (will + V1)

Present Perfect — word present perfect буде

worded.

(have\has + V3)

Past Perfect — word в past perfect буде

worded.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово word?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово word це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова word

 • Or maybe he just doesn’t have the words to formulate it – Або, може бути, у нього просто немає слів, щоб сформулювати його.

  (Present Simple)

 • Article №29 was interestingly worded – Стаття 29 була сформульована досить цікаво.

  (Past Simple)

 • Сontrariwise, the obligations of economically developed countries are worded in the vaguest terms – З іншого боку, зобов’язання економічно розвинених країн сформульовано вкрай невизначено.

  (Present Simple)

 • Unfortunately, your idea is poorly worded. – На жаль, ваша ідея погано сформульована.

  (Present Simple)

 • The law was worded ambiguously. – Закон був сформульований неоднозначно.

  (Past Simple)

 • They worded it for a long time. – Вони довго говорили про це.

  (Past Simple)

 • She had carefully worded her comments so as not to offend anyone. – Вона ретельно сформулювала свої коментарі, щоб нікого не образити.

  (Past Perfect)

 • Can you word your thought more clearly? – Ти можеш чіткіше сформулювати свою думку?

  (Present Simple)

 • He could not a single word sentence. – Він не міг видати жодної пропозиції.

  (Past Simple)

 • They have a strongly worded proscription against smoking indoors – У них є сувора заборона на куріння в приміщенні.

  (Present Simple)